კრედიტები

(2017)
as
(2016)
as Harut
(2015)
as Enric
(2013)
as
(2011)
as
(2009)
as Padre de Sandra
(2008)
as Jay
(2007)
as
(2007)
as Carlos Durán
(2007)
as Néstor
(2006)
as Inspector Navarro
(2006)
as Luc
(2004)
as
(2004)
as Narrator
(2004)
as Daniel Marin
(2002)
as Ezequiel / Durán
(2001)
as
(1998)
as
(1995)
as José
(1995)
as Antonio
(1994)
as Max
(1994)
as Father
(1993)
as
(1987)
as Carlos
(1987)
as Jaime
(1987)
as Capitán Valeriano Llanos
(1984)
as Óscar
(1981)
as
(2013)
Director