კრედიტები

(1990)
as Henchman #4
(1983)
as Eduardo
(2012)
Stunts
(2011)
Stunts
(2011)
Stunts
(1992)
Stunts
(1990)
Stunts
(1986)
Stunts