Ryou Narita

დაბადებულია:

11/22/1993

დაბადების ადგილი:

Saitama Prefecture, Japan:კრედიტები

(2018)
as Shunpei Haitani
(2018)
as Rakuto Hoshino
(2017)
as
(2016)
as Katsuhiko Teshigawara (voice)
(2016)
as Mitsukuni Naruto
(2015)
as Eba Shimazaki
()
as Shiina-kun
()
as Yoshida
()
as Mamoru