კრედიტები

(1968)
as Narrator (voice)
(1968)
as Governor
(1966)
as Judge Waldorf
(1966)
as Fernand Lamas
(1961)
as Herbert Kappler, SS-Obersturmbannführer
(1961)
as Seper
(1961)
as Il prete
(1961)
as Falisque
(1961)
as General Varreck
(1959)
as Capitano Ferri
(1959)
as Creonte, High Priest of Thebes
(1958)
as
(1957)
as
(1957)
as L'ispettore Chantal
(1957)
as Notaio Bartoli
(1955)
as