Emi ItoCredits

(1964)
as Shobijin
(1964)
as Shobijin (Twin Fairy)
(1961)
as Shobijin (Twin Fairy)
(1960)
as