Toshio MiuraCredits

Mosura (1961)
as Nelson's Henchman
秋立ちぬ (1960)
as Takashi
Dokuritsu gurentai (1959)
as